The Radial JDI explained

Radials Peter Janis förklarar huvuddragen i den passiva DI-boxen JDI med Jensen transformator.