Peter Janis explains the Pro-D2 passive stereo direct box

Radial Engineering’s Peter Janis förklarar Pro-D2 stereo DI-box, utformad speciellt för att eliminera jordslingor och hantera höga signalnivåer utan förvrängning från keyboards.