NoizCalc tutorials

d&b NoizCalc är ett mjukvaruverktyg för modellering av ljudnivåer vid live-evenemang utomhus. Med NoizeCalc kan konstruktörer och tekniker förutse hur ljudsystems olika delar (inklusive flera scener) kommer att fungera i praktiken. Potentiella störningsfrågor kan således lösas före showen. Programvarans transparenta numeriska och/eller grafiska visualiseringar gör det enkelt att förklara hur det kommer att bli för allmänheten och myndigheter som kräver besked.  NoizCalc ger viktig information för en beslutsprocess – en som har både konsert- och partypublik och lokala grannar i åtanke.

Här finner du två filmklipp:

  1. NoizCalc – What is NoizCalc?
  2. NoizCalc tutorial 2 Software workflow