R1 Remote control software tutorials

R1-fjärrkontrollprogrammet presenterar ett d&b-system grafiskt, kanal för kanal, högtalare för högtalare, grupp för grupp, med faders och knappar som ordnas precis efter behov. Rattar och displayer styr equalisers, delayer, nivåer, omkopplingsbara filterfunktioner, mute och effekt. Även ett offline-läge är tillgängligt för förberedande inställning. R1 läser en fil som skapats av simuleringsprogramvaran d&b ArrayCalc för att skapa ett projektspecifikt användargränssnitt. Med denna praktiskt definierade och optimerade systemdesign, som beskriver den kompletta högtalar- och förstärkarkonfigurationen, avbildar R1 allt som ska kontrolleras och övervakas och överför inställningarna till d&b:s förstärkare. R1-fjärrkontrollprogrammet är det virtuella centret för varje d&b-fjärrnätverk, det vill säga från en bärbar dator i kontrollrummet, mixposition eller någonstans i auditoriet. Dess intuitiva användargränssnitt säkerställer effektiv planering, och frigör hela potentialen i d&b-systemet.

Denna tutorial består av fem kapitel/filmklipp:

  1. Software overview and navigation
  2. Devices view
  3. Groups view
  4. Remote views
  5. Connect to a remote network