Låt oss presentera Milan, en lösning för nätverk och signaldistribution

d&b audiotechnik har tillsammans med branschpartners definierat Milan: ett standardbaserat, användardrivet nätverksprotokoll som garanterar driftskompatibilitet.