DirectOut PRODIGY.MP – Multifunction Audio Processor

PRODIGY SERIES ger dig helt nya möjligheter: MADI, DANTE, Ravenna, Soundgrid, Analogt, Mic, Line, AES3… Som du vill!

  • Den första modulära ljudprocessorn som levererar mer än 400 kanaler.
  • Fritt konfi gurerbar med insticksmoduler. Digitala, analoga och dubbla nätverk.
  • DSP för EQ, delay, limiters, summeringsmatriser, mätverktyg m.m.
  • Fjärrstyrning av Rational Acoustics Smaart v8®.
  • Avancerat klockningssystem.
  • Touchscreen och Globcon-kontroll.
  • Den perfekta Liveboxen!

Kontakta oss för mer information och priser beroende på konfiguration.