Soundscape – immersive sound från d&b audiotechnik

Från mono till stereo till Soundscape. Soundscape adderar ytterligare en dimension av upplevelse, med möjlighet att i ljuddesignen placera ut ljudkällor på scenen och samtidigt få en korrekt ljudbild oavsett var i publiken man befinner sig. Dessutom gör Soundscape det möjligt för publiken att uppleva avancerad rumssimulering.

d&b Soundscape används idag i allt från teatrar till livekonserter och klubbar till företagsshower över hela världen. De ljudmiljöer som skapas med d&b Soundscape är ljudlösningar som ger fördelar för alla inblandade – för ljuddesignern, för teknikern, för artisterna och för publiken.

Besök www.dbsoundscape.com för mer information om d&b Soundscape

Systemet är baserat på DS100 Signal Engine, en ljudprocessor med Audinate Dante-nätverk och en 64×64 nivå- och delaymatris med signalbehandling på in- och utgångarna. I DS100 finns möjlighet att använda två programmoduler – d&b En-Scene och d&b En-Space.

d&b En-Scene är ett ljudplaceringsverktyg som möjliggör individuell placering och rörelse av upp till 64 ljudobjekt så att varje ljudobjekt överensstämmer både visuellt och akustiskt.

d&b En-Space är ett rumsimuleringsverktyg som kan lägga till och modifiera efterklangssignaturer för ett utrymme baserat på en mängd olika emuleringar från akustiska mätningar av internationellt kända konsertsalar.

Båda mjukvarumodulerna kan användas och nås via d&b R1-Remote, och system kan enkelt ställas in och konfigureras med d&b ArrayCalc. d&b Soundscape kan användas i antingen 180 prosceniumsystem på framkant av scenen eller 360 konfigurationer.

”Less is more”

Bilden nedan visar ett typiskt 180-system för att leverera En-Scene för ljudobjekt som placeras på scenen.

”More is more”

Med högtalare också placerade runt publikområdet får du ett 360-system för att skapa akustiska miljöer med En-Space, eller för att utöka En-Scene-upplevelsen. Bilden nedan visar ett system där En-Scene kan placera ljudobjekt runt publiken. Använd större högtalare på sidorna och i bakkant för att leverera en utökad En-Scene-positionering eller använd mindre högtalare om endast En-Space-efterklang önskas.