ArrayProcessing tutorials

ArrayProcessing-funktionen i simuleringsprogrammet ArrayCalc V8 innehåller kraftfulla filteralgoritmer som beräknar och optimerar ljudprestanda för en d&b line array över ett helt lyssningsområde. ArrayProcessing säkerställer att alla i publiken får samma anmärkningsvärda ljudkvalitet genom att förbättra nivåfördelning för att uppnå en konsekvent tonbalans för varje lyssnare. Optimeringen intensifierar tydligheten och tonbalansen i line-array-lösningar med J-Serie, T-Serie, V-Serie eller Y-Serie, och tar befintliga d&b-system till svimlande höjder.

Denna tutorial består av tre kapitel/filmklipp:

  1. ArrayProcessing – What is ArrayProcessing?
  2. ArrayProcessing tutorial 2 Planning in ArrayCalc
  3. ArrayProcessing tutorial 3 Configuring the system amplifiers in R1

SparaSpara